AGAPO se představilo na mezinárodní konferenci Masarykovy univerzity

 

Občanské sdružení AGAPO přijalo pozvání paní PhDr. Lucie Procházkové, Ph. D. z Masarykovy univerzity na konferenci s mezinárodní účastí na téma Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Občanské sdružení využilo možnosti prezentovat příklady dobré praxe v rámci služby Tranzitní program. Tento program je určen pro žáky speciálních a praktických škol, kteří si chtějí nanečisto vyzkoušet práci v běžné firmě již během školní docházky. Konference byla nabyta inovativními přístupy rakouských odborníků, které uplatňují při přechodu žáků s mentálním a kombinovaným postižením ze školy do zaměstnání. Svými poznatky z odborných výzkumů i přímo z praxe obohatili program profesoři z Vídeňské Univerzity Univ. Prof. Dr. Goottfried Biewer a Ass. Prof. Mag. Dr. Helga Fasching a další odborníci, zabývající se problematikou zaměstnávání lidí s hendikepem v Rakousku.

„Byla jsem velmi potěšena, že jsem mohla v rámci mezinárodní konference a navíc na akademické půdě Masarykovy univerzity představit úspěchy našeho Tranzitního programu, který již roky úspěšně probíhá v běžných firmách v rámci Brna. Díky Tranzitnímu programu si žáci s hendikepem mohou vyzkoušet pracovat mezi zdravými lidmi a získat tím cenné zkušenosti do budoucna“, řekla Adéla Vančurová, ředitelka AGAPO, o. s. Cílem konference bylo obohatit zažité přístupy českých odborníků pracujících s lidmi s postižením o nové či odlišné přístupy, které charakterizují pomoc lidem s hendikepem v Rakousku.