Bezplatný JOB klub

Chcete zlepšit své uplatnění na trhu práce?
Ptáte se, kde hledat zaměstnání?

Nezisková organizace AGAPO pořádá motivačně-vzdělávací kurz. Zájemci se naučí základní dovednosti potřebné k nalezení práce.

 

Bezplatný JOB klub proběhne od 31.05. do 16.06.2016,

v prostorách organizace na adrese Zelný trh 1, 602 00 Brno, 4. patro.

Dozvíte se:
- jak hledat pracovní nabídky,
- jak odpovídat na inzeráty,
- jak napsat průvodní dopis a životopis,
- jak komunikovat se zaměstnavateli,
- zkusíte si nácvik pracovního pohovoru a mnohé další.
Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním

Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů,
vždy od 9.00 h do 14.00 h. Kapacita míst je omezená! Skupina účastníků je tvořena osmi až deseti lidmi.

Zájemci se mohou hlásit buď přímo v neziskové organizaci AGAPO (Zelný trh 1), na telefonních číslech 541 210 549, 732 480 749, nebo na e-mailové adrese z.mednanska@agapo.cz.

Těšíme se na Vás!