Jarní Job klub 2016

Hledání pracovních nabídek, kontakt se zaměstnavatelem, psaní životopisu, právní minimum, techniky asertivního chování. S těmito a mnoha dalšími tématy se můžete seznámit v našem bezplatném motivačně-vzdělávacím kurzu Job klub.

Kurzu se můžete zdarma účastnit od 19.04. do 05.05.2016. Během šesti setkání, která probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 14:00 h, se účastníci dozví vše potřebné k nalezení a udržení si práce. Zájemci a zájemkyně, se mohou přihlašovat na adrese z.mednanska@agapo.cz, nebo telefonicky na 541 210 549, 732 480 749.

Další informace o kurzu naleznete také v letáčku, který naleznete zde.