Listopadový JOB klub

Hledání pracovních nabídek, kontakt se zaměstnavatelem, psaní životopisu, právní minimum, techniky asertivního chování. S těmito a mnoha dalšími tématy se můžete seznámit v našem bezplatném motivačně-vzdělávacím kurzu Job klub.

Kurzu se můžete zdarma účastnit od 05.11. do 21.11.2013. Během šesti setkání, která probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 14:00 h, se účastníci dozví vše potřebné k nalezení a udržení si práce. Zájemci a zájemkyně, se mohou přihlašovat na adrese a.dzubakova@agapo.cz, nebo telefonicky na 736 131 414.

Další informace o kurzu naleznete také v letáčku, který naleznete zde.