Nové klientské počítače

Při hledání práce se člověk dnes neobejde bez počítače s přípojením na Internet. Z tohoto důvodu jsme pro naše klienty připravili nové pracoviště se dvěma počítači.