Školní rok začal i v Agapu

Prvního září jsme se setkali s rodiči Praktické školy Ibsenova. Žáci a studenti v ní začínají nový školní rok kvůli rekonstrukci „Ibsenky“ v nových prostorách v Řečkovicích. Kromě adresy se však na tříleté výborné spolupráci nic nemění a dále nabízíme žákům posledních nebo předposledních ročníků možnost účasti v našem Tranzitním programu – „Ze školy do práce“. V jeho rámci si studenti mohou vyzkoušet individuální praxi v běžné firmě, a to za podpory našich kvalifikovaných asistentů. Přejeme žákům i jejich rodičům co nejpříjemnější návrat z letních prázdnin a ať se jim líbí nejen ve škole, ale také u našich spolupracujících zaměstnavatelů.