Veletrh neziskových organizací Brno

Občanské sdružení AGAPO se zúčastnilo prvního ročníku Veletrhu neziskových organizací Brno.

Dne 28.11.2012 proběhl první ročník Veletrhu neziskových organizací Brno (VNOB). Akce byla pořádána v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Veletrh byl zaměřen na region Brna a okolí. Jeho hlavní myšlenkou bylo zahájit tradici v setkávání lidí, kterým není činnost neziskových organizací lhostejná. Každý návštěvník měl příležitost setkat se se zástupci neziskových organizací, dozvědět se o aktivitách těchto organizací a zapojit se do nabízených workshopů. Hlavním tématem tohoto ročníku byla dobrovolnická činnost v neziskovém sektoru.

Veletrhu se zúčastnilo také občanské sdružení AGAPO. Kromě samotné expozice nabídlo návštěvníkům veletrhu v rámci jednoho z přednáškových bloků představení jednotlivých služeb poskytovaných klientům sdružení. Především se jedná o služby spojené s podporou pracovního uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

V další časti se návštěvníci dozvěděli o možnostech spolupráce se sdružením AGAPO. „Myslím, že je to zajímavá příležitost jak získat pracovní praxi a zároveň pomoci dobré věci.“ Řekl jeden z účastníků po konci prezentace.