Naše služby jsou určeny lidem z Brna-města a Brna-venkova, jejichž schopnosti potřebné pro pracovní a společenské uplatnění jsou v důsledku zdravotního nebo sociálního znevýhodnění sníženy natolik, že potřebují odbornou individuální podporu.

 

 

 

Konkrétně se jedná o tyto skupiny osob:

  •    - lidé se zdravotním postižením (lidé s mentálním, smyslovým, tělesným, chronickým nebo kombinovaným postižením a duševním onemocněním),
  •    - lidé se sociálním znevýhodněním (např. lidé bez přístřeší, žijící v sociálně vyloučených komunitách),
  •    - lidé, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženi (např. lidé ohroženi závislostí nebo závislí na návykových látkách, pachatelé trestné činnosti),
  •    - lidé s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace,
  •    - lidé s více znevýhodněními.