V týmu organizace AGAPO usilujeme o zvýšení samostatnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí prostřednictvím služby sociální rehabilitace. Konáme tak v rámci programů Podporovaného zaměstnávání, Tranzitního programu, motivačně-vzdělávacího kurzu JOB klub, Základního sociálního poradenství a Ostatních složek sociální rehabilitace. Snažíme se o to, aby naše podpora umožnila uživatelům našich služeb vést samostatný život a snížila jejich závislost ze strany státu a samosprávných celků.