Základní sociální poradenství poskytujeme osobám, které se na nás obrátí se zájmem řešit svou nepříznivou sociální situaci.

Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictví webového portálu.   

Poradenství poskytujeme v pracovně-právních otázkách, v oblasti sociálních dávek, předáváme informace a kontakty při hledání vhodného pracovního místa aj.

Redaktorsky rovněž bezplatně přispíváme do internetové poradny v poradenské oblasti zaměstnanosti.