Ředitel, statutární zástupce:
Ing. Jakub Purdjak, j.purdjak@agapo.cz

 

Předseda správní rady:
Mgr. Kristýna Purdjaková, k.purdjakova@agapo.cz

Člen správní rady:
Mgr. Adéla Vančurová, DiS.

Člen správní rady:
Bc. Vladimír Procházka

 

Předseda dozorčí rady:
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.

Člen dozorčí rady:
Bc. Radmila Čečatková

Člen dozorčí rady:
Mgr. Jiří Stibor