Vize 2015

AGAPO je stabilní a rozvíjející se organizace, která je otevřená vzájemně výhodné spolupráci na široké platformě vztahů. Služby poskytuje kvalifikovaný tým motivovaných a spokojených pracovníků v souladu s individuálními potřebami klientů. Organizace sídlí v bezbariérových prostorách v centru Brna.

Poslání

Posláním obecně prospěšné společnosti Agapo je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně-městě a Brně-venkově, aby mohli žít běžným životem.

Cíle

Naším cílem je zvýšení míry samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby v sociálním začleňování, zejména při uplatnění v oblasti zaměstnávání.

 

Konkrétní podoba našich cílů:

  • Posílení osobní kompetence, schopností a dovedností uživatelů, aby mohli využívat běžné společenské zdroje.
  • Dosažení toho, aby si uživatelé našich služeb našli a udrželi vhodné pracovní uplatnění, které jim napomůže žít běžným společenským životem.
  • Zajištění informovanosti odborné a široké veřejnosti o problematice osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, a tím pomoci k odstranění bariér v jejich sociální integraci.
  • Rozvíjení spolupráce se sociálními službami a jinými návaznými službami v regionu a na území ČR.