Obecně prospěšná společnost AGAPO

Obecně prospěšná společnost AGAPO je nevládní nezisková organizace.

Posláním AGAPO, o.p.s. je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí, a tím přispívat k zvýšení kvality jejich života.

 

 

Naše služby jsou určeny:

  • - lidem se zdravotním (tj. s mentálním, smyslovým, fyzickým nebo kombinovaným) postižením a duševním onemocněním,
  • - lidem se sociálním znevýhodněním,
  • - lidem s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace
  • - lidem s kumulací více znevýhodnění.

Naším cílem je zvýšit samostatnost těchto osob prostřednictvím služby sociální rehabilitace.

Tento projekt je financován za podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.