Obecně prospěšná společnost AGAPO

Obecně prospěšná společnost AGAPO je nevládní nezisková organizace.

Posláním AGAPO, o.p.s. je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí, a tím přispívat k zvýšení kvality jejich života.

 

Naše služby jsou určeny

 

  • - lidem se zdravotním postižením (tj. lidem s mentálním, smyslovým, fyzickým nebo kombinovaným postižením a duševním onemocněním),
  • - lidem se sociálním znevýhodněním,
  • - lidem s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace a
  • - lidem s kumulací více znevýhodnění.

Naším cílem je zvýšit samostatnost těchto osob prostřednictvím služby sociální rehabilitace.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.