Proč zaměstnávat sociálně a zdravotně znevýhodněné?

Co je Podporované zaměstnávání a jak Vám může prospět Vaší firmě

  • Podporované zaměstnávání je bezplatná asistence lidem, kteří obtížně hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí.

  • Jedná se o službu velmi motivovaným lidem, jejichž schopnost získat zaměstnání může být z různých důvodů (zdravotních, sociálních) omezena. Naše sdružení jim poskytuje pomoc a asistenci před i po nástupu do práce.

  • Důležitou součástí programu Podporovaného zaměstnávání je z naší strany také podpora zaměstnavatelů.

  • Zaměstnáním osoby ze zdravotním nebo sociálním znevýhodněním využijete státní dotace, uplatníte slevy na dani, získáte motivované a stálé zaměstnance, zvýšíte diverzitu vlatního týmu a posílíte dobré jméno své firmy.

  • Podporu poskytujeme podle konkrétních požadavků a potřeb Vaší firmy.

  • Možnosti zaměstnávání osob se znevýhodněním ve Vaší firmě můžete konzultovat s Bc. Alenou Jančí, a to prostřednictvím e-mailu na adrese a.janci@agapo.cz nebo telefonicky na čísle 770 146 489.

Proč s námi spolupracovat?

  • Nabízíme Vám bezplatnou konzultaci, pomoc při zapracování nových zaměstnanců, a bude-li to situace vyžadovat, pak také asistenci přímo na pracovišti.