Proč zaměstnávat sociálně a zdravotně znevýhodněné?

  • Získání motivovaných a stálých zaměstnanců
  • Odstranění přesčasové práce vlastních zaměstnanců
  • Slevy na daních

Pokud zaměstnavatel zaměstná osobu se zdravotním postižením, může využít podpory státu. V případě, že zaměstnavatel zaměstná osobu s těžším zdravotním postižením, je mu tato osoba započítávána do povinného podílu, jako by zaměstnával tři osoby se zdravotním postižením.

  • Využití státních dotací

Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob.

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob.

  • Splnění státem stanovené kvóty pro zaměstnávání lidí se znevýhodněním

Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb.  - stanoví povinnost zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zaměstnat nejméně 4% osob se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků.
V případě nesplnění je zaměstnavatel povinen odebírat výrobky a služby ve stanovené výši od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo odvést povinnou platbu do státního rozpočtu.
Zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci tuto povinnost nemají, k zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou motivováni slevou na dani a dalšími pobídkami.

  • Dobré jméno
  • Prezentace Vaší firmy spolupracujícím subjektům a veřejnosti

 

 

Zdroj: www.mpsv.cz