Image Alt

AGAPO v datech

  /  AGAPO v datech

Jak šel čas v AGAPO

2020
Stěhujeme se ze Zelného trhu do nových prostor na Masarykově ulici
2019
Ceny Mosty 2018 ‒ nominace v kategorii Nestátní subjekt za Tranzitní program a Podporované zaměstnávání
2018
Formulujeme vizi pro rok 2025
Ocenění v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2018 za komplexní služby pro znevýhodněné klienty
2016
Udělení statutu Fakultního zařízení děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
2015
Tým se rozšiřuje o psycholožku
2013
Právní forma se mění z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost startuje kurz základního právního povědomí Právo pro celý život
2011
Vzniká obecně prospěšná společnost AGAPO, o.p.s. Počet klientů za rok poprvé překročil stovku
Country Winner ‒ ERSTE Foundation Award for Social Integration
2010
Stěhujeme se z Cejlu do nových prostor na Zelném trhu
2007
Startuje motivačně-vzdělávací kurz Job Klub. Registrujeme službu sociální rehabilitace
2006
Sdružení pro cenu České republiky za jakost uděluje Inspekční certifikát za program Podporované zaměstnávání
Čeká unie pro podporované zaměstnávání propůjčila právo k užívání značky Podporované zaměstnávání ‒ vynikající kvalita / platnost do 2008
2004
Vzniká AGAPO, o.s. Startují programy Podporované zaměstnávání a Tranzitní program
Holler Box