Image Alt

AGAPO v datech

  /  AGAPO v datech

Jak šel čas v AGAPO

2023
Společně s dalšími organizacemi zakládáme Asociaci pro otevřený trh práce z. s.
2021
Vznik Pracovně rehabilitačního střediska.
Tým se rozšiřuje o ergoterapeutku.
2020
Stěhujeme se ze Zelného trhu do nových prostor na Masarykově ulici.
2019
Cena Mosty 2018 ‒ nominace v kategorii Nestátní subjekt za Tranzitní program a Podporované zaměstnávání.
2018
Formulujeme vizi pro rok 2025.
Ocenění v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2018 za komplexní služby pro znevýhodněné klienty.
2016
Udělení statutu Fakultního zařízení děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
2015
Tým se rozšiřuje o psycholožku.
2013
Právní forma se mění z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.Startuje kurz základního právního povědomí Právo pro celý život.
2011
Vzniká obecně prospěšná společnost AGAPO, o.p.s. Počet klientů za rok poprvé překročil stovku.
Country Winner ‒ ERSTE Foundation Award for Social Integration
2010
Stěhujeme se z Cejlu do nových prostor na Zelném trhu.
2007
Startuje motivačně-vzdělávací kurz Job Klub. Registrujeme službu sociální rehabilitace.
2006
Sdružení pro cenu České republiky za jakost uděluje Inspekční certifikát za program Podporované zaměstnávání.
Česká unie pro podporované zaměstnávání propůjčila právo k užívání značky Podporované zaměstnávání ‒ vynikající kvalita / platnost do 2008.
2004
Vzniká AGAPO, o.s. Startují programy Podporované zaměstnávání a Tranzitní program.
Holler Box