Image Alt

Tranzitní program

  /    /  Tranzitní program

Ze školy do práce

Tranzitní program je program pro studenty a studentky středních škol se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří si chtějí po ukončení školy najít běžné zaměstnání na otevřeném trhu práce.

V čem program spočívá? 

Studenti a studentky absolvují asistované praxe u běžných zaměstnavatelů a získávají tak pracovní i sociální dovednosti a návyky, zvyšují svou samostatnost a připravují se na přijetí do pracovního poměru na otevřeném trhu práce. 

Co vám nabízíme? 

Na základě zájmů, schopností a přání klienta vytipujeme a vyhledáme vhodné místo pro praxi. Vyjednáme podmínky praxe a zajistíme veškerou administrativu. Zajistíme asistenta, který bude na pracovišti přítomen a pokud bude potřeba, pomůže klientovi jak s prací, tak s komunikací se zaměstnavatelem, ostatními zaměstnanci nebo zákazníky. Asistent v případě potřeby zajišťuje doprovod na místo praxe a zpět do školy či na jiné smluvené místo. Součástí programu je také poradenství v pracovněprávní oblasti. Praxe se konají po dohodě se školou a zaměstnavatelem většinou ve všední dny dopoledne, a to jednou týdně na dvě hodiny. Student si může během školního roku vyzkoušet více praxí u více zaměstnavatelů.

Služba je pro vás určena, pokud:

máte minimálně 16 let a ukončenou povinnou školní docházku

jste studentem střední školy

máte zájem s námi aktivně spolupracovat

chcete si najít praxi v Brně nebo okolí

chcete po ukončení školy pracovat na otevřeném trhu práce

Příklady z praxe

Tranzitní program je úžasný v tom, že studentům s hendikepem pomáhá najít svou cenu a důležitost v jejich životech. Jsem za něj vděčná a budu ráda, když budeme dál vašimi klienty. Pro naši Kristýnu to byla velká změna v jejím životě. Nikdy nepracovala a toto byla pro ni další zkušenost. Myslím si, že obstála dobře. Práce ji bavila, a to i bez finančního ohodnocení. Určitě ji to zvedlo sebevědomí, že dokázala splnit úkoly. Cítila se důležitá, když mi vyprávěla, jak chodí do skladu pro zboží a pak ho doplňuje. Určitě to byl další level v jejím životě. A už se těší, že bude zase někde pracovat. Otevřelo jí to nové možnosti a svět „normálních“ lidí. Najednou už nebyla ta malá holčička opečovávaná svou maminkou, ale dospělá osoba s důležitým posláním. Dalo jí to nový smysl života. Vlastně to bylo v jejích 24 letech poprvé, co byla někde sama jen s asistentem. Vždy jsem ji všude doprovázela já a byla to tedy zkouška pro nás obě. Já jsem na Kristýnu moc úzkostlivá. Mám jen ji a navíc nikdy nevím, co by mohla provést. A i tady to pro ni bylo nové. Vlastně takové přestřihnutí pupeční šňůry. Určitě se cítila svobodnější a opravdu dospělá.

paní Flodrová

Chtěli bychom poděkovat za váš Tranzitní program. Dcera Andrea je velmi ráda, když může jít na praxi. Moc ji to baví. Připadá si důležitá, protože chodí do práce jako ostatní. Moc děkujeme a doufáme, že v tom budete nadále pro naše děti pokračovat.

paní Hanáková

Náš syn neměl podle diagnóz moc šancí na slušný život, ale jediné, co si připouštíme je: „Nikdy neříkej nikdy“… to nepůjde. A tak náš syn chodí jednou za týden uklízet dvě kanceláře v naší rodinné firmě. Celkem jednoduchá práce, kterou se stále ještě učí vykonávat, je pro něj obrovským skokem v životě. Učí se novým dovednostem, což je velmi potřebné a je chválen = svět ho vnímá pozitivně a to je velmi dobrá zkušenost pro každého hendikepovaného a pro autistu obzvlášť. Tato praxe mu dává sebevědomí a vědomí, že něco dokáže.
A hlavně – je přece daleko lepší, pro jeho život, zapojit se do práce, nežli nemít žádnou náplň ani cíl a motivaci a někde „tlouct hlavou o mříž“.

paní Koryčanská

Děláte velmi dobrou a záslužnou práci, prima je organizování různých aktivit, které je možné navštěvovat. Za sebe říkám ano, má to smysl a my jsme to doma i ve škole „viděli“. Luci byla velmi spokojená s průběhem své praxe. Práce se jí líbila a byla ráda za tuto zkušenost. Absolvovaná praxe jí pomohla také k přijetí na tříletý učební obor Pečovatelská práce, který začala teď v září studovat. A vede si velmi dobře. V praxi také poznala, co tato práce obnáší a že lidé, o které je pečováno, jsou rádi, když s nimi někdo promluví, popřípadě jim s něčím pomůže. I k vyšší samostatnosti ji tato praxe pomohla. Např. sama si vyhledala aktivně spoje MHD a dopravila se na místo praxe i zpět domů. Vždycky o všem, co dělala, pak doma referovala a na další návštěvu se těšila. A vždy se ráda starala nejen o starší osoby, ale dobře a ráda opečovává i malé děti, nějak to v ní bylo „vždycky“, a přináší jí to radost a uspokojení a je ráda, když odměnou za její práci je spokojenost s jejím výkonem a samozřejmě pochvala, že vše zvládla. A té se jí dostala i na absolvované praxi.

paní Kubíková

Holler Box