Image Alt

Spolupracujeme

  /  Spolupracujeme

Členství v zastřešujících organizacích

Jsme fakultní zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Donátoři a partnerské firmy

Za spolupráci při zaměstnávání osob se znevýhodněním, stejně jako za finanční a materiální podporu děkujeme:

Spolupracující organizace

 • Úřad práce ČR – Krajská pobočka Brno
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • IKEA Česká republika, s.r.o.
 • Mediateam CZ, s.r.o.
 • Atlas Copco Services, s.r.o.
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Renadi, o.p.s.
 • Společnost Podané ruce o.p.s.
 • Liga vozíčkářů, z.ú.
 • CELZUS – Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné
 • Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka
 • Odborné učiliště a praktická škola Lomená
 • Praktická škola – Ibsenka
 • Střední škola F. D. Roosevelta, Brno
 • Střední škola Gemini
 • Střední škola pro zdravotně znevýhodněné – Kamenomlýnská

Zaměstnavatelé

Tréninkové pracoviště Klub cestovatelů

Před hledáním skutečného zaměstnání mohou klienti získat pracovní dovednosti a návyky v restauraci Klub cestovatelů, které tímto děkujeme za laskavou spolupráci.

Pokud chcete naše klienty podpořit, zastavte se v restauraci
vždy v pondělí od 14:00 do 18:00.
Rádi vás obslouží.

Dobrovolníci a stážisté

Jsme malá nezisková organizace a proto vítáme pomoc dobrovolníků, kteří k nám přicházejí pomáhat. Dobrovolníci v naší organizaci nacházejí uplatnění především v projektu KÁMOŠ. Spolupracujeme s dobrovolníky prostřednictvím Dobrovolnického centra Ratolesti Brno a Dobrovolnického centra ADRA Brno.

Díky stáží v naši organizaci získávají studenti především sociálních a pedagogických oborů praktické zkušenosti. Mají možnost seznámit se s tím, jak naše organizace funguje (např. po ekonomické, legislativní či marketingové stránce) a zapojit se přímo do řešení konkrétních úkolů a projektů, především do Tranzitního programu.

Barbora Dohnalová

Marie Hůlková

Julie Melicharová

Vojtěch Indra

Kateřina Hromadová

Eliška Buršová

Kristýna Buršíková

Lucie Mičková

Aneta Augustinová

Anna Mária Valová

Nela Pospěchová

Anna Stezková

Vojtěch Sponar

Tereza Firešová

Veronika Podhorská

Klára Brothánková

Monika Laštovicová

Dagmar Coufalová

Eliška Buršová

Marie Hůlková

Julie Melicharová

Vojtěch Indra

Klára Vičíková

Lucie Loosová

Andrea Svobodová

Kateřina Hromadová

Kateřina Hromadová

Marie Hůlková

Julie Melicharová

Josefína Susová

Klára Vičíková

Zuzana Oulehlová

Markéta Braunová

Josefína Susová

Lucie Procházková

Petra Talábová

Monika Svobodová

Kristýna Kroupová

Petra Švábenská

David Ambrůz

Veronika Jiráčková

Radka Kaletová

Tereza Meluzínová

Radoslava Smejkalová

Iveta Kovaříková

Vladimíra Gardianová

Petra Karásková

Lucie Pokorná

Denisa Kalousová

Petra Kalousová

Tereza Kučerová

Michaela Süssová

Kristýna Pospíšilová

Patronát

Martin Sláma, člen činohry Národního divadla Brno

 

Patronem naší společnosti je od roku 2019 herec a moderátor Martin Sláma. Martin se narodil v Brně, kde doposud žije a se svojí ženou vychovává dceru a syna. V letech 1988 ̵1992 studoval herectví na Divadelní fakultě brněnské JAMU a po absolutoriu se stal v roce 1992 členem činohry Národního divadla Brno (tehdejší Zemské divadlo v Brně). Jeho nejslavnější televizní rolí je bezesporu postava strážmistra Karabely z Četnických humoresek. Jeho hlas můžeme slyšet také v dabingu. Z moderátorské činnosti Martina Slámy je třeba zmínit Rádio Krokodýl a jeho víkendová vysílání.

Holler Box