Image Alt

Služby zaměstnavatelům

  /    /  Služby zaměstnavatelům

Zaměstnávání osob s handicapem naráží na mnoho obav, předsudků, ale i přehnaných očekávání.

Jedním z našich úkolů je tyto předsudky i obavy mírnit. V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním zaměstnavatelům poskytujeme bezplatné poradenství podpořené mnohaletou praxí a odbornými zkušenostmi. Důležité je pro nás otevřené, férové a korektní jednání.

Zaměstnavatelům nabízíme:

pomoc při vytipování vhodného zaměstnance a vhodné pracovní pozice

konzultaci ohledně úprav pracovního prostředí, pracovní náplně či pracovní doby

podporu při vyřizování administrativních záležitostí a pomoc s orientací v příslušné legislativě

konzultaci při komunikaci s Úřadem práce, případně dalšími institucemi

konzultaci žádosti o dotace na vytvoření a udržení pracovního místa pro osobu se znevýhodněním

pomoc při zapracování nových zaměstnanců a pracovní asistenci, tj. podporu přímo na pracovišti, bude-li to situace vyžadovat

konzultaci dotazů a sdílení zkušeností se stávajícími zaměstnavateli

možnost navštívit již spolupracující zaměstnavatele přímo na pracovišti

konzultace při řešení případných komplikací se stávajícími kolegy se znevýhodněním (pokles pracovního výkonu, problémy v komunikaci a další)

pomoc při hledání nové práce zaměstnanci se znevýhodněním, se kterým budete ukončovat pracovní poměr

Co získám zaměstnáním člověka se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním?

Každý klient má jiné znevýhodnění, jiné zkušenosti a schopnosti. Proto se liší i jeho přínos zaměstnavateli. Osoby s handicapem často vyhledávají snížené úvazky, mohou vykonávat rutinní práci, která ostatním zaměstnancům bere čas a energii. V neposlední řadě pak handicapovaný zaměstnanec obohacuje pracovní kolektiv i firemní kulturu. Zaměstnávání handicapovaných osob také posiluje společenskou odpovědnost firmy či instituce a zviditelňuje ji u široké veřejnosti.

Časté předsudky

“Člověk se znevýhodněním je vozíčkář s vysokoškolským diplomem, kterému stačí úprava pracovního stolu. Takového bych mohl zaměstnat.”

Pracovat chtějí také lidé s mentálním nebo smyslovým postižením. I jednoduchá činnost pro ně může být výzvou. Zaměstnancům s vážnějším mentálním handicapem mohou vyhovovat rutinní a nenáročné činnosti jako je např. skartování, zalévání květin, vynášení odpadků apod. Lidé se zdravotním handicapem různého rozsahu v drtivé většině případů nezvládnou pracovat na plný úvazek, jejich výkonnost je tedy nižší.

Druhou skupinou jsou osoby se sociálním znevýhodněním. To například znamená, že velmi dlouho nepracovali a mnohaletá proluka v životopise je vylučuje hned na samém počátku výběrového řízení. Sociálně znevýhodněné nezaměstnané osoby se pak dostávají do začarovaného kruhu. Velmi špatně se orientují na trhu práce, podepisují nevýhodné pracovní smlouvy, nechávají se zneužívat, snadno se dostávají do dluhové pasti.

Velmi častá je také kombinace několika znevýhodnění najednou.

“Zaměstnáním handicapovaného člověka získám stoprocentně loajálního zaměstnance.``

Loajálního a spolehlivého zaměstnance získat skutečně můžete. Je ale dobré připravit se také na variantu, že tomu tak být nemusí. Člověk s handicapem je pracovník jako každý jiný a s pracovní pozicí nemusí být spokojený. K handicapovanému pracovníkovi je dobré přistupovat střízlivě, bez přehnaných obav i očekávání. Co je třeba mu věnovat, je určitá dávka tolerance a ohleduplnosti k jeho handicapu.

“Lidé s handicapem pobírají invalidní důchod a pracovat nepotřebují.”

Právo na práci má každý a zdravotní stav či sociální znevýhodnění nejsou překážkou. Pokud člověk chce pracovat, měla by mu to společnost umožnit. Práce zlepšuje zdravotní i psychický stav, zamezuje sociální izolaci, přináší uspokojení z vlastní práce i vydělaných peněz.

Reference zaměstnavatelů

Holler Box