Image Alt

Nácvik sociálních dovedností

  /    /  Nácvik sociálních dovedností

Než začnete hledat práci

Program Nácvik sociálních dovedností pomáhá s osvojením činností, které jsou potřeba pro hledání zaměstnání jako je např. jednání s úřady nebo zaměstnavateli, pohyb ve městě nebo telefonování.

Služba je pro vás určena, pokud:

žijete v Brně nebo okolí

chcete s námi aktivně spolupracovat

máte zájem naučit se něco nového

máte zdravotní nebo sociální znevýhodnění

váš zdravotní stav je stabilizovaný

V programu nabízíme:

doprovod na úřady a pomoc s vyplňováním formulářů

pomoc při řešení dluhové problematiky

pomoc s navazováním sociálních kontaktů

nácvik obsluhy mobilního telefonu, počítače a internetu

nácvik jednání s druhými lidmi, se zaměstnavatelem, se zaměstnanci úřadů apod.

nácvik pohybu ve městě, cestování hromadnou dopravou apod.

další dle potřeb klienta

Služba je poskytována v trvání od 6 měsíců do 2 let. Služba je bezplatná. V případě zájmu nás kontaktujte na info@agapo.cz nebo na tel. 541 210 549 nebo 545 213 204.

Příklady z praxe

“Paní H. neuměla cestovat městskou hromadnou dopravou a všude ji musela doprovázet maminka. V Nácviku sociálních dovedností se naučila cestovat nejen po obvyklých trasách jako cesta do školy a domů, ale také si zvládne nové a neznámé trasy sama vyhledat.”

“Dnešní doba klade velký důraz na první dojem, schopnost hezky mluvit a umění prodat se. Velká část klientů AGAPO je v tomto ohledu znevýhodněna, protože si v jednání s okolím z mnoha důvodů nevěří nebo neví, jak na to. V programu Nácvik sociálních dovedností mohou získat jak potřebné dovednosti, tak sebedůvěru.”

Holler Box