Image Alt

Sociální rehabilitace

  /    /  Sociální rehabilitace

Naše poslání

Posláním AGAPO, o.p.s. je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí, a tím přispívat ke zvýšení kvality jejich života.

Náš cíl

Cílem sociální rehabilitace je zvýšení míry samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby v sociálním začleňování, zejména při uplatnění v oblasti zaměstnávání.

Naše zásady

Individuální, profesionální a rovnoprávný přístup ke všem uživatelům.

Komu je služba určena

Naším klientem se může stát člověk se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním ve věku 16–64 let, který se nachází v nepříznivé sociální situaci.

V jakých oblastech Vám můžeme pomoci

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

Osobní kompetence

Seberealizace

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Osobní hygiena

Zajištění stravování

Péče o domácnost

Péče o zdraví a bezpečí

Posilování rodičovských kompetencí

Programy sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je poskytována prostřednictvím těchto programů:

Základní poradenství

první pomoc při řešení obtížné situace

Podporované zaměstnávání

podpora při hledání práce

Nácvik sociálních dovedností

než začnete hledat práci

Tranzitní program

ze školy do práce

Kde naše služby poskytujeme

Naše služby můžete využívat v sídle naší organizace na adrese Masarykova 37, 602 00 Brno nebo na území města Brna (zóny IDS JMK 100 a 101) a jeho okolí (zóny IDS JMK, které přímo navazují na zóny 100 a 101).

Mimo území města Brna je služba poskytována pouze v případě, že se na tomto území nedaří zajistit jinou odpovídající službu.

Jak se na nás můžete obrátit

Pro nově příchozí zájemce máme vyhrazeny úřední hodiny

středa 12.00–16.00
pátek    8.00–12.00
Po domluvě nás můžete navštívit i mimo úřední hodiny.

tel.: 541 210 549
tel.: 545 213 204

e-mail: info@agapo.cz

Holler Box