Image Alt

Podporované zaměstnávání

  /    /  Podporované zaměstnávání

Podpora při hledání práce

V programu Podporované zaměstnávání se zaměřujeme na hledání a udržení si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Na základě vašich dovedností a možností určíme, v čem přesně vám můžeme pomoci, stanovíme osobní cíl nebo přímo vytipujeme a vyhledáme vhodné pracovní místo. Možnosti podpory budeme hledat i ve vašem okolí, např. v rodině nebo mezi známými.

Následně vám pomůžeme se sepsáním motivačního dopisu a životopisu, s oslovením zaměstnavatele a přípravou na pohovor. Pokud si to bude žádat situace, na pohovor vás doprovodíme, stejně tak vám můžeme poskytnout podporu a asistenci při zaučení se na pracovišti.  Využít můžete také pracovněprávního a psychologického poradenství.

Určení cíle

Na základě vašich dovedností stanovíme osobní cíl nebo přímo vytipujeme a vyhledáme vhodné pracovní místo.

Sepsání životopisu

Pomůžeme se sepsáním motivačního dopisu a životopisu, s oslovením zaměstnavatele a přípravou na pohovor.

Pohovor

Pokud to bude potřeba, nebo nás požádáte, rádi vás na pohovor doprovodíme.

Nové zaměstnání

Rádi vám poskytneme podporu a asistenci při zaučení se na pracovišti.

Služba je pro vás určena, pokud:

chcete hledat práci v Brně a okolí

chcete s námi aktivně spolupracovat

máte zájem o práci v běžném pracovním prostředí

máte stabilizovaný zdravotní stav

máte takové sociální nebo zdravotní znevýhodnění, které vás omezuje při hledání, získání a udržení zaměstnání

Služba je poskytována v trvání od 6 měsíců do 2 let. Služba je bezplatná. V případě zájmu nás kontaktujte na info@agapo.cz nebo na tel. 541 210 549 a 545 213 204.

Smyslem podporovaného zaměstnávání je poskytnout vám přesně takovou míru podpory, jakou pro hledání, získání a udržení zaměstnání potřebujete. Spolupráce s námi by vás měla rozvíjet a vést k samostatnosti a nezávislosti, ať už při hledání práce nebo v jiných životních situacích.

Příklady z praxe

Pan K. potřeboval poradit se situací, která se v jeho životě opakovala. Neměl potíže najít si práci a zapracovat se. Po krátké době ale vždy nastaly konfliktní situace s kolegy, které řešil ukončením pracovního poměru ve zkušební době. Během spolupráce v rámci Podporovaného zaměstnávání konzultoval situace, kterými si prošel a rovněž si našel nové zaměstnání. Díky podpoře svého klíčového pracovníka dokázal vyřešit konstruktivně několik vyhrocených situací a své nové zaměstnání si tak udržel.

Paní R. vystudovala učební obor, v rámci kterého absolvovala souvislé praxe u zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce. Jako úspěšná absolventka s výučním listem se chtěla v tomto oboru uplatnit. Po dobu několika měsíců se jí ale nedařilo najít práci, a to ani u zaměstnavatelů, s kterými měla zkušenost ze školních praxí. Byla z toho hodně zklamaná, nevěděla, jakým směrem se při hledání práce vydat. Během spolupráce se ukázalo, že paní R. vykonává práci velmi svědomitě, ale nedokáže pracovat samostatně, což je u mnohých zaměstnavatelů zcela nezbytné. Zaměřili jsme se proto na jiné pracovní pozice. Paní R. měla možnost navštívit i několik zaměstnavatelů. Díky tomu získala odvahu ucházet se o pracovní místo v oblasti, kterou do té doby neznala a zaměstnání úspěšně získala.

Holler Box