Image Alt

Jsem psychiatrický pacient s ID 3. st. Jak a kde mohu pracovat?

  /  Jsem psychiatrický pacient s ID 3. st. Jak a kde mohu pracovat?

Jsem psychiatrický pacient s ID 3. st. Jak a kde mohu pracovat?

Odpovědi
1
Hlasy
2
agapo

Otázka:

Dobrý den, jsem psychiatrický pacient s invalidním důchodem 3. stupně, kdy u mě další KLP s ohledem na můj zdravotní stav není stanovena. A chtěla bych se Vás zeptat, jestli mohu pracovat, pokud ano, jak moc (kolik hodin denně) mohu pracovat a jestli v běžné práci nebo jen v chráněné dílně? A to tak, aby nebyl ohrožen můj stávající invalidní důchod.

Pokusím se Vám vypsat některé části mého posudku o invaliditě.

Posudek o invaliditě
Účel: Posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve smyslu ustanovení § 8, odst. 1, písm.a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního pojištění, v platném znění ze dne 6. 8. 2014

Výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti:

  1. Jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ustanovení § 26 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění.
  2. Je invalidní dle § 39 ods. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde nadále o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) cit. zákona. Nadále není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 70 procent a nadále nesplňuje podmínky ust. § 6 vyhl. č. 359/2009 Sb.
  3. Den vzniku invalidity: trvá
  4. U pojištěnce došlo k poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 procent a není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Další KLP s ohledem na zdravotní stav posuzované není stanovena.

Odpověď:

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za e-mail. Čo sa týka Vašej otázky, odpoviem Vám citáciou z článku, na ktorý Vám nižšie posielam odkaz:

…Závěrem můžeme konstatovat, že ačkoliv má osoba se zdravotním postižením ve svém posudku to, že jí byla přiznána invalidita ve třetím stupni s dovětkem „není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“, lze u ní pořád využít zbývající potenciál k práci, tudíž by zde neměla vzniknout žádná obava snížení nebo odejmutí invalidity, pokud osoba se zdravotním postižením zachová podmínky dané již výše zmíněnou vyhláškou, tedy že budou vytvořeny mimořádné podmínky k práci. Konkrétně tím rozumíme přizpůsobení pracovního úvazku, včetně počtu denně odpracovaných hodin, přizpůsobení pracoviště, možnost pořídit a využívat speciální kompenzační pomůcky, přizpůsobení náplně práce apod. Pozitivní je také informace, že nezáleží na tom, jaký status je o osobě se zdravotním postižením Úřadem práce veden, protože příspěvek v rámci chráněného pracovního místa je poskytován z podstaty toho, že osoba je uznána zdravotně postiženou. Pro pracovní konzultanty, sociální pracovníky a další osoby, které se ve své praxi zabývají pracovním uplatněním osob se zdravotním postižením, z výše zmíněného vyplývá, že mohou i nadále bez jakékoliv pochybnosti podporovat osoby, kterým byla přiznána invalidita ve III. stupni, s dovětkem „není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“ v jejich přesvědčení o pracovním uplatnění a zároveň bezpečně vyvracet obavy jejich potenciálních zaměstnavatelů. …

Zdroj:

http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=1&clanek=808

a tu prikladám ďalší článok:

https://pcfenix.cz/mohu-pracovat-i-v-pripade-ze-nejsem-schopen-pracovat-za-zcela-mimoradnych-podminek/

Z našich skúseností Vám určite môžeme poradiť, že si prácu môžete hľadať a to tak, aby ste využila zvyškový pracovný potenciál, ktorý je u Vás približne 30%. Odporučili by sme hľadať si prácu na skrátený úväzok a to maximálne polovičný.

Invaliditu 3. stupňa má mnoho našich klientov, s ktorými spolupracujeme na hľadaní práce. Dôležité je nájsť si prácu, ktorá Vám bude vyhovovať s ohľadom na zdravotný stav. „Bremeno“ posudzovania, či je práca pre Vás vhodná, bude potom na lekárovi daného zamestnávateľa, u ktorého by ste pred nástupom zamestnania mala absolvovať vstupnú zdravotnú prehliadku.

Ešte pre zaujímavosť uvádzam, že v súčasných posudkoch o invalidite sa formulácia „není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“ už vôbec nepoužíva.

Pokiaľ by ste sa chcela s nami poradiť ohľadom hľadania práce, určite sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Holler Box