Improshow pro AGAPO

Celovečerní improvizační představení skupiny Střídavá péče jsou vždy tvořená na základě témat diváků. Nejsou předem dané žádné role ani scénáře, diváci sami vybírají hercům postavy, charaktery a prostředí, ve kterých se má děj odehrávat. Ostatní je už v rukou performerů. Do tohoto představení, které se odehrálo ve čtvrtek 19. prosince 2019 v brněnském Mezzanine Café, bylo zapojeno dokonce i publikum. Střídavá péče vždy polovinu z výtěžku z každého představení věnuje na dobročinné účely. Tímto představením tentokrát podpořili naši organizaci. Opět to stálo za to, opět byli ze Střídavé péče výborní, včetně skvělých dobrovolníků z publika, kteří se do tvorby improvizací s chutí pouštěli. Tímto jim děkujeme za úžasný večer, který v rámci své střídavé péče i o neziskový sektor věnovali tentokrát nám.

Holler Box