MOSTY 2018 – ocenění

Z více než pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY 2018 vybrala nominační komise, složená z členů předsednictva Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, finalisty čtyř kategorií cen MOSTY. 28. března 2019 proběhlo v Třebíči slavnostní vyhlašování vítězů. V kategorii Nestátní subjekt jsme sice nominaci za náš Tranzitní program a Podporované zaměstnávání ve vítězství neproměnili, nicméně už samotné nominace si nesmírně vážíme! NRZP ČR začala v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY v zájmu podpory aktivit přispívajících ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v České republice. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

Holler Box