Na Zbrojovku nejen za fotbalem

Dva klienti AGAPO, o.p.s. již přibližně rok docházejí na Městský fotbalový stadion, kde v rámci získávání praktických zkušeností se zaměstnáním vypomáhají s údržbou stadionu, ale okrajově také v rámci činnosti marketingového oddělení, zejména fanshopu. Vzájemná kooperace je skvělá a příkladná. Svým nasazením při plnění pracovních úkolů se kluci stali členy zbrojovácké rodiny. S kolektivem zaměstnanců, s hráči i trenéry se běžně zdraví a se zaujetím po práci sledují tréninky na hlavním stadionu, jehož se za dobu své úspěšné praxe stali součástí. Jsme za tuto spolupráci a výpomoc nesmírně vděční!

Martin Číhal, technický manažer FC – Zbrojovka Brno, a.s.

Holler Box