Účastnili jsme se kulatého stolu v Senátu

Minulý týden jsme se účastnili setkání odborníků na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Kulatý stůl s názvem „Nové výzvy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ byl pořádán senátním Výborem pro sociální politiku, a to s cílem nalézt efektivní řešení pro zapojení této skupiny do pracovního života.

Na setkání, které se konalo dne 25. května 2023, se sešli odborníci a zástupci organizací zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením. Mezi účastníky byl i pan senátor Marek Hilšer, který projevil svou podporu inkluzivnímu zaměstnávání.

Hlavním cílem setkání bylo hledání řešení neuspokojivé situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Statistiky ukazují, že až 200 tisíc těchto lidí v ekonomicky aktivním věku nemá zaměstnání, přestože jsou schopni a motivováni pracovat.

„Vyspělá společnost dokáže nejen pomáhat těm, kteří se potýkají s hendikepem, ale dokáže to dělat tak, aby to bylo prospěšné všem.“, prohlásil Marek Hilšer.

Setkání potvrdilo důležitost spolupráce mezi odborníky, organizacemi a politiky v řešení této problematiky. Snahou je nalézt udržitelná řešení, která by překonala stávající bariéry a umožnila zapojení osob se zdravotním postižením do pracovního života.

Doufejme, že diskuse a spolupráce budou pokračovat a povedou ke konkrétním opatřením a změnám, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich zdravotní stav, smysluplné pracovní zapojení.

 

Holler Box