On-line poradna

On-line poradna – položit dotaz

  /    /  On-line poradna – položit dotaz

Položit nový dotaz

Všechny dotazy nám přijdou nejdříve na e-mail. E-mailem Vám také pošleme odpověď. Některé dotazy s odpovědí vyvěsíme i zde. Zejména takové, u nichž si budeme myslet, že by mohly zajímat více lidí. Nemusíte se bát, Vaše osobní údaje z nich předem vymažeme.

Odpovědět se Vám pokusíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho týdne.

Pokuste se prosím svůj dotaz doplnit co nejvíce informacemi, abychom mohli co nejlépe odpovědět hned napoprvé.

Pokud na odpověď spěcháte, je lepší kontaktovat nás například na telefonním čísle 732 480 749, nebo na e-mailu info@agapo.cz.

    Poskytnutím Vašich osobních údajů automaticky udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů organizaci AGAPO, o.p.s. jako správci osobních údajů dle Nařízení 2016/679/EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Po uplynutí této doby budou veškeré osobní údaje smazány nebo jinak zlikvidovány.

    Holler Box