Učitel a jeho role v procesu osamostatňování žáka se znevýhodněním

Žáci středních škol se zdravotním znevýhodněním mají ztížený vstup na trh práce a tím také přechod do samostatného života. Pomoci studentům s plánováním a se samotným zvládnutím přechodu ze školy do dospělého života mohou lidé z jejich okolí – rodina, přátelé, ale také učitelé nebo třeba sociální pracovníci.

Právě učitel má při tomto procesu nezastupitelnou roli. Své studenty zná, tuší, jaké jsou jejich silné stránky a na čem potřebují pracovat. Učitel má možnost při své pravidelné práci se studenty zjistit, jaké jsou jejich představy o budoucnosti a možnosti jejich naplnění. Proto se pro ně pedagog stává nepostradatelným průvodcem při přechodu ze školy do života v dospělosti.

S tímto důležitým úkolem jim nově mohou pomoci metodické materiály, které vznikly v rámci projektu Ze školy do práce a do života 2020+. Na realizaci tohoto projektu se kromě naší organizace podíleli také MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ Ibsenka Brno; OU a PrŠ Brno, Lomená 44; SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2. Učitelé nejen zapojených středních škol tak získávají užitečné pomocníky při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

S mapováním situace žáka pomůže učitelům pracovní sešit „Můj plán“. Součástí sešitu je také část, která se věnuje sebepoznávání a plánování budoucnosti studenta. Pro lepší práci s tímto sešitem mají učitelé k dispozici taky metodickou příručku.

Pro studenty končící školní vzdělávání vznikl průvodce, který jim pomůže při řešení klíčových oblastí během přechodu ze školy do života v dospělosti. V průvodci studenti a jejich blízké osoby naleznou také informace o tom, kam se mohou obrátit s žádostí o podporu a pomoc.

Jako zdroj dalších informací mohou pedagogům posloužit metodická videa. Ta přehlednou formou představují základní principy tranzitního programu, který pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na jejich cestě k zaměstnaní a samostatnému životu.

Financováno z Evropského strukturálního a investičního fondu a rozpočtu České republiky v rámci projektu: Ze školy do práce a do života 2020+ (CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016771)

Holler Box