Byli jsme v Senátu

Tento týden jsme se společně s kolegy z Asociace pracovní rehabilitace, z.ú. účastnili jednání Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky. V rámci tématu „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ jsme měli možnost představit výstupy našeho projektu Vývoj a pilotní ověření konceptu „Pracovně rehabilitačního střediska“ (www.pracovnirehabilitace.cz). Do podnětné diskuze se kromě členů výboru zapojili také zástupci MPSV.

Závěrem našeho setkání bylo usnesení výboru, které doporučuje MPSV využít výstupy našeho projektu v jejich další práci.

Děkujeme všem účastníkům za jejich nadšení pro pomoc lidem se znevýhodněním. Zejména pak panu senátorovi Markovi Hilšerovi a paní senátorce Miluši Horské.

Pan senátor Hilšer k problematice pracovní rehabilitace uvedl: „Přestože je v zákoně již 20 let výslovně stanoveno, že stát má zajistit zřízení tzv. středisek pracovní rehabilitace, která by rozšířila dostupnost této služby pro zdravotně postižené občany, dosud tak neučinil. Společnost tak ročně přichází asi o 4500 lidí, kteří by mohli začít chodit do práce a nebýt závislí pouze na státní podpoře. Tuto problematiku se snažím dostat k projednávání v Senátu, a tak vytvářet tlak na ministerstvo, aby se problémem vážně zabývalo. Včera věc na můj podnět projednával Výbor pro sociální politiku.“

Holler Box