Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek

Minulý týden jsme se společně se zástupci dalších organizací účastnili slavnostního křtu galerijní tramvaje, která je součástí nové kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“. Cílem je informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují.

„V rámci kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ chceme nejen představit šíři služeb, které neziskové organizace v sociální oblasti v Brně poskytují, ale také ukázat, že si jejich práce město opravdu váží. Jen díky spolupráci s neziskovým sektorem je vůbec možné pomoci lidem v dostatečné míře,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V Brně působí téměř 70 organizací sociálních neziskovek. Patří mezi ně nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace města a samotné město. Pracuje je zde přes 3 000 zaměstnanců, kteří pomáhají řešit nepříznivé sociální situace formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. A všem těmto lidem patří můj dík za jejich často nelehkou práci.“

Brno je hrdým partnerem sociálních neziskovek.

Holler Box