Naše účast na předsednické konferenci 2022

Naším dlouhodobým cílem není pouze přímá podpora lidí se znevýhodněním, ale také spolupráce na systémových změnách. Ty by jim měly pomoci se snadněji zapojit do běžného života. Z tohoto důvodu jsme se účastnili Předsednické konference na téma Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. Akce se kromě mnoha evropských odborníků účastnil také místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a eurokomisařka pro rovnost Helena Dalli .
Hlavním tématem celé konference se stal takzvaný „Evropský balíček opatření k integraci osob se zdravotním postižením na trh práce“.
Holler Box