Profesia Lab v Brně

Zapojte sa do programu Profesia Lab, ktorý sa zameriava na sociálne a komunikačné zručnosti na pracovisku. Program je určený ľuďom s akýmkoľvek znevýhodnením.

Program je realizovaný v spolupráci s Profesia a prebieha v slovenskom jazyku.

Zážitkovou formou sa postupne zoznámite s témami ako:
– komunikácia na pracovisku,
– pozitívny prístup k práci,
– tímová spolupráca,
– networking a digitálna identita,
– riešenie problémov a kritické myslenie,
– profesionalita,
– úpravy na pracovisku a sebaobhajovanie,
– manažment času a plánovanie,
– duševné zdravie a manažment stresu,
– rozpoznávanie svojich emócií a ich ovládanie,
– uvedomenie si seba samého a iných kolegov,
– vzťahy na pracovisku.

Súčasťou programu sú aj exkurzie u zamestnávateľov a platenej praxe vo firmách.

Viac o programe nájdete na:
https://www.sosrdcom.sk/aktualne-kurzy/

Predbežná registrácia do programu:
https://survey.alchemer.com/s3/7386999/Predbe-n-z-ujem-o-Profesia-Lab-ASSET-program-prax-2023-2024

Holler Box