Sdílená pracovní místa jsou novým druhem zkráceného úvazku

Zkrácené úvazky jsou jednou z nejžádanějších forem pracovních úvazků mezi rodiči malých dětí. Uspokojivě sladit rodinný život s pracovními povinnostmi je totiž velmi často nadlidský úkol. Rodiče zatěžuje dlouhá pracovní doba, nedostatek volných míst ve školkách a zároveň slabá nabídka pozic se zkrácenou pracovní dobou. V podobné situaci se nacházejí také ti, kteří pečují například o dlouhodobě nemocného člena rodiny nebo sami nejsou schopni pracovat obvyklých čtyřicet hodin týdně.

Alespoň dílčí řešení může přinést novinka v českém zákoníku práce, a tou je zavedení institutu sdíleného pracovního místa. Výhodou sdíleného pracovního místa je, že se o jednu pracovní pozici, a tedy i o objem práce a pracovní doby v rozsahu plného pracovního úvazku, dělí dva a více zaměstnanců. Pokud například potřebujete pracovat nejvýše 15 hodin týdně, můžete se na tomto objemu pracovní doby domluvit se zaměstnavatelem. Záleží už pak na zaměstnavateli, kolik dalších pracovníků na sdílené místo přijme. S dalšími pracovníky na sdílené pracovní pozici se dělíte také o náplň práce. Pokud všichni podávají odpovídající pracovní výkon, nemusíte se obávat, že kvůli množství nahromaděných úkolů nakonec budete pracovat déle, než máte sjednáno ve smlouvě, což bývá častým problémem u běžných zkrácených úvazků.

 

Na podmínkách se dohodněte předem

Ze sdíleného pracovního místa samozřejmě plynou i jisté nevýhody. Velmi důležité je domluvit se, a to jak se zaměstnavatelem, tak se spolupracovníky, jak přesně bude sdílení místa uvedeno do praxe. Povinností pracovníků je dohodnout se na rozvržení pracovní doby. Pokud se tak nestane, musí pracovníci přijmout takové rozvržení, které jim určí zaměstnavatel. O změnách v rozvržení doby je nutné zaměstnavatele informovat nejpozději dva dny předem, pokud se nedohodnete jinak. Na dohodě také stojí zastupování nepřítomného zaměstnance, který s vámi místo sdílí. Samozřejmě, že za chybějícího kolegu zaskakovat nemusíte, na druhou stranu je dobré uvědomit si, že zaměstnavateli v danou chvíli nikdo nevykonává potřebnou práci. Podmínky zastupování je dobré vyjednat ještě při podpisu smlouvy, zastoupení absentujícího pracovníka však může zaměstnavatel vyžadovat i v jednom konkrétním případě. Záleží pak na vás, zda vyhovíte. Zaměstnavatel by naopak měl mít pochopení pro situace, kdy kolegu nahradit nemůžete, např. proto, že nemáte na danou dobu zajištěno hlídání dítěte. Sdílené pracovní místo je jistě zajímavá forma zkráceného úvazku. Dá se však předpokládat, že bude vyžadovat férový a zodpovědný přístup všech zúčastněných stran.

Pokud byste potřebovali při sjednávání sdíleného pracovního místa poradit, můžete se obrátit na naše pracovníky například prostřednictvím online poradny.

 

Vznik sdílených pracovních míst podporuje projekt Flexi

Podporu pro vznik sdílených pracovních míst by měl nově zajistit projekt Flexi, který nabízí Úřad práce. Do projektu se mohou zapojit zájemci a uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR bez ohledu na jejich vzdělání či pracovní zkušenosti. Podstatou projektu je, kromě zřízení sdílených pracovních míst, poskytnutí poradenství, možnost rekvalifikace, úhrada cestovních nákladů nebo třeba příspěvek na hlídání dětí. Počítá se také s příspěvkem na mzdy pro zaměstnavatele, kteří se do projektu zapojí a kteří jeho prostřednictvím vytvoří sdílené pracovní pozice.

Projekt Flexi dále přináší možnost vytvoření tzv. generačního tandemu, kdy se o pracovní místo dělí stávající zaměstnanec v předdůchodovém věku a zaměstnanec nový, často bez dostatečných pracovních zkušeností.

Zájemci o vstup do projektu se mohou obracet na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně psát na e-mail flexi@uradprace.cz. Podrobnosti se dozví také od zaměstnanců Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na těchto e-mailech: kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz.

 

Zdroj:

Šanci na zkrácený pracovní úvazek pro nezaměstnané otevírá nový projekt Úřadu práce ČR s názvem FLEXI

Podpora flexibilních forem zaměstnávání (FLEXI)

 

Více o sdílených pracovních místech:

Portál Pohoda

epravo.cz

 

 

Holler Box