Ze školy do práce a do života 2020+

Zahájili jsme realizaci projektu „Ze školy do práce a do života 2020+“. Projekt je realizován za finanční podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt zahrnuje aktivity zvyšující kompetence pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitního programu. Cílem tohoto programu je pomoci mladým lidem se znevýhodněním získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání a vstup do samostatného života.

Díky projektu dojde k posílení tranzitního programu na zapojených školách a k ukotvení pedagogických pracovníků v roli průvodce žáka tranzitním programem.

 

Do realizace projektu jsou zapojeny tyto tři školy:

SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Odborné učiliště a praktická škola Brno, p. o.

MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ Ibsenka Brno, p. o.

 

Realizace projektu: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016771

Holler Box