Získali jsme dar od IKEA Brno. Děkujeme!

Jako sociální pracovníci považujeme za důležité, aby se klienti při společných schůzkách cítili dobře a uvolněně. Snažíme se o to, aby naše kanceláře byly útulné a působily svěže. Klienti často přicházejí z nevyhovujícího sociálního prostředí, z ubytoven nebo z ulice. Mohou se potýkat s duševním onemocněním, psychickými problémy nebo obyčejnou nervozitou z jednání s neznámými lidmi. Víme tak, že prostředí má na setkání nezanedbatelný vliv.

Proto vzdáváme velké díky IKEA Brno za štědrý dar v hodnotě 50 000 korun, který jsme získali v rámci projektu „Spolu s vámi tvoříme lepší budoucnost“. Díky daru jsme jednu z místností proměnili ze skladiště na útulnou konzultační místnost a dovybavili jsme ostatní prostory novým nábytkem. Na výsledek se můžete podívat ve fotogalerii.

Děkujeme!

Holler Box