Home office

Chci zůstat doma, ale zaměstnavatel mě nenechá vs. zaměstnavatel mi nařídil home office, ale já do kanceláře chodit chci.

Mohu pracovat na home office, i když mám karanténu?

Práce formou home office při uzavření pracoviště z důvodu pandemie koronaviru přichází v úvahu, souhlasí-li s tím obě strany pracovního poměru. To znamená, že pokud zaměstnanec dodrží všechna pravidla a stanovená omezení, může se se zaměstnavatelem domluvit na práci z domova. V případě, že je zaměstnanec v ochranné karanténě, ale chce pracovat a dovoluje mu to jeho zdravotní stav, lze se na této formě práce domluvit také. V obou případech platí, že zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda nebo plat v plné výši.

Může mi zaměstnavatel home office nařídit?

Zaměstnavatel Vám práci z domu nemůže nařídit, je zde nutná dohoda obou stran. Může Vám sice poté nařídit čerpání dovolené, avšak to musí učinit 14 dní dopředu. V případě, že na práci z domova nepřistoupíte, záleží vše na domluvě se zaměstnavatelem. Pokud Vám ale neumožní práci na běžném pracovišti, vzniká pak překážka na straně zaměstnavatele a je v takovém případě povinen vám poskytnout náhradu průměrné mzdy v plné výši. Obecně toto řešení ale nedoporučujeme, pokud je pro Vás práce z domova alespoň trochu možná budou vás poté nejspíš mít za potížistu.

Mohu odmítnout přijít do práce?

Pokud jste nebyl lékařem uznán dočasně pracovně neschopným, nebo Vám nebyla nařízena preventivní karanténa, jste povinen práci vykonávat podle pracovní smlouvy. Pokud to dovoluje povaha práce, domluvte se se zaměstnavatelem na práci z domova. V opačném případě se můžete se zaměstnavatelem domluvit na čerpání dovolené, případně neplaceného volna. Zákoník práce v § 106 sice zmiňuje možnost odmítnout práci, pokud je zaměstnanec důvodně přesvědčen, že daná práce bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, nicméně odborníci se shodují, že to není tento případ.

Pokud byste bez závažného důvodu odmítli přijít do práce, jedná se o neomluvenou absenci, za kterou hrozí za strany zaměstnavatele postih. Mohou se samozřejmě objevit i případy komplikovanější, například může jít o těhotné ženy či zaměstnance s oslabenou imunitou, cukrovkou, nemocným srdcem a podobně. Takové případy doporučujeme individuálně konzultovat se zaměstnavatelem či lékařem (dočasná pracovní neschopnost).

Rozmyslete si tedy, zda je pro vás výhodnější práce z domova nebo docházení na pracoviště. Je ale třeba při tom nezapomínat, že podle nařízení vlády není možný pohyb bez ochrany dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály) s výjimkou vašeho bydliště (a automobilu, pokud cestujete sami).

 

Zdroj: 

www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zakonik-prace-nouzovy-stav-karantena-home-office-narizena-dovolena-vypoved-z-pracovniho-pomeru.A200326_540729_podnikani_sov?

www.bakermckenzie.com/cs/insight/publications/2020/03/covid19-labor-law-relationships-part-one

www.mpsv.cz/web/cz/zamestnanci-info

Holler Box