OSVČ a koronavirus I.

Podnikáte? A jde to?

Pokud se Vám v podnikání daří i během nouzového stavu, nucených přestávek v provozu a jiných vládních opatření, patříte mezi ty šťastné. I tak se na Vás ale vztahují některé z dalších opatření, které se snaží pomoci těm, kterým se nyní tolik nedaří. A pokud se Vám zase tolik nedaří, píšeme to přesně pro Vás.

Chcete na pracák?

Registrace na ÚP je jednou z možností, jak si zajistit alespoň nějaký příjem. Pokud jste si vzorně platili sociální pojištění, dostanete podporu v nezaměstnanosti. Po dobu evidence na ÚP za Vás stát platí zdravotní pojištění, doba pobírání zmíněné podpory se počítá jako náhradní doba sociálního pojištění (odpracované roky na důchod). Musíte však v tutu dobu mít živnost alespoň pozastavenou a nebo úplně zrušenou. To lze provést na živnostenském úřadě. Sice již neplatí povinnost mu cokoliv hlásit, avšak poslouží jako centrální místo, odkud vyřešíte nahlášení na další instituce, kde to již povinné je zdravotní pojišťovnu, ČSSZ a finanční úřad.

Více informací např. zde: www.euro.cz/byznys/jak-postupovat-pri-pozastaveni-nebo-zruseni-zivnosti-1462585

Jednou z možností na ÚP je také požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, jedná se o dávku hmotné nouze vyplácenou prostřednictvím ÚP. Nemusíte při tom být ani v evidenci. Dávka je určena pro osoby, které se ocitnou v evidentní finanční nouzi, pouhý výpadek příjmů nestačí. Maximální výše je 50 000 Kč. Úřad práce touto dávkou příliš neplýtvá, vyplácí ji opravdu v těch nejopodstatněnějších případech hrozící ztráta bydlení atp.

Zálohy na pojistné

Od března do srpna letošního roku se odpouští minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění pro OSVČ. Částka přesahující minimální hranici však musí být uhrazena. V praxi to znamená, že pokud na sociálním letos neplatíte více než 2544,- a na zdravotním více než 2352,- Kč, nemusíte platit vůbec nic. Pokud už zálohu za březen (na SP splatná mezi 1. a 15. březnem, ZP do 8. dubna) máte uhrazenou, bude se počítat jako záloha za září. Pokud platíte více, než uvedené částky, je potřeba doplatit peníze přesahující tuto minimální hranici – to se však dá udělat ne okamžitě, ale například při vyúčtování za rok 2020. Při tomto vyúčtování Vám také vrátí případné přeplatky či navíc zaplacené zálohy.

Daňové přiznání, přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Termín pro nejpozdější podání daňového přiznání je posunut na 1. 7. 2020. Do té doby nehrozí žádná sankce za pozdní podání. Na stejné datum je také posunuta splatnost daně. Platíte-li čtvrtletní či pololetní zálohy na daň z příjmu, červnová záloha bude odpuštěna úplně. Termín pro podání přehledů příjmů a výdajů OSVČ je prodloužen do 3. 8. 2020. Třetí a čtvrtá vlna EET se sice neodkládá, avšak po dobu do 3 měsíců od skončení nouzového stavu bude maximální tolerance při neevidování tržeb, fakticky jako by tato povinnost odpadla, Finanční a Celní správa budou v té době fungovat spíše jako poradní orgány. Totéž platí i pro podnikatele, kteří již elektronicky evidují. Jsou také odloženy (nikoli odpuštěny) zálohy na silniční daň splatné v dubnu a červenci do 15. 10. 2020

Pokud stojíte o více informací ohledně DPH, kontrolního hlášení či EET, kontaktuje nejlépe své účetní.

Ošetřovné pro OSVČ

Ve skutečnosti nejde o ošetřovné jako takové, ale spíše program ministerstva průmyslu a obchodu prozatím program “Ošetřovné pro OSVČ výzva I”. Žádosti se dají podávat v průběhu dubna, částka je stanovena na 424 Kč za den, maximálně tedy 13 144,- za měsíc. Jedná se zatím o období od 12. do 31. března. Je pro osoby, které kvůli zavřeným školám pečují o dítě do 13 let, případně kvůli zavřeným školám či sociálním zařízením pečují o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby (příspěvek na péči) alespoň v 1. stupni bez ohledu na věk. Příspěvek je určen pro OSVČ, kteří vykonávají svou činnost jako hlavní.

Formuláře a další informace: www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750

Holler Box