Náhrada mzdy

Kolik dostanu, když jsem v nařízené karanténě?

O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) nebo poskytovatel zdravotních služeb (praktický lékař). 

Zaměstnanec má právo na náhradu mzdy/platu ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku po dobu prvních 14 dnů toto vyplatí zaměstnavatel (postupuje se dle zákoníku práce). Pokud se zaměstnanec ani potom nevrátí do práce, má od 15. dne nárok na nemocenskou. Tu už vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení postupuje se dle zákona o nemocenském pojištění.

Co je to průměrný redukovaný výdělek – podobně jako u nemocenských dávek i v případě náhrady mzdy do výpočtu vstupují redukční hranice, které se používají pro úpravu průměrného výdělku a které se každý rok mění. Bližší informace může podat vaše mzdová účtárna.

A pokud je má firma uzavřená kvůli mimořádným opatřením?

Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu uzavření provozoven na základě mimořádných opatření vlády (např. restaurace, většina obchodů apod.) nebo z vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Co když nemůže zaměstnavatel zajistit chod podniku kvůli prostoji, například výpadek dodávek surovin nebo pohonných hmot?

Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu prostoje, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel také může zaměstnance převést na jiný typ práce, avšak pouze s jeho souhlasem. Jednostranné převedení na jinou práci ze strany zaměstnavatele není přípustné.

Když zaměstnavatel nemá práci, protože nejsou zakázky, kolik dostanu?

Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu částečné nezaměstnanosti, tj. z důvodu omezení odbytu výrobků/poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, je-li uzavřena dohoda s odborovou organizací. Pokud u zaměstnavatele není odborová organizace, může být toto  uplatněno i na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel mi nařídil práci z domova, kolik dostanu?

Pokud se zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem na práci z domova, náleží zaměstnanci mzda/plat v plné výši.

Zaměstnanec může pracovat domova i při nařízené karanténě. Zaměstnanci v takovém případě pak přísluší mzda v plné výši, nikoli náhrada mzdy nebo nemocenské poskytované při karanténě.

Kdy mám právo na pracovní volno a ošetřovné?

Po celou dobu uzavření příslušného školského zařízení/stacionáře přísluší zaměstnanci pracovní volno a dávka ošetřovné:

      • z důvodu péče o dítě mladší 13 let (posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami)
      • pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice
      • pokud pečujete  z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se  kterou žijete ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.

Pečující osoby se nyní mohou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Co znamená redukovaný denní vyměřovací základ?

Jde o průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ.

Pokud potřebujete něco blíže vysvětlit, můžete se se obrátit na naši on-line poradnu na www.agapo.cz, případně na Call centrum ÚP ČR tel. 844 844 803


Zdroj:

www.mpsv.cz/prava-zamestnancu (27. 3. 2020)

www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne (30. 3. 2020)

Holler Box