Souběh více zaměstnání

Mohu si přivydělat, pokud jsem sice stále zaměstnán, ale do práce nechodím?

Záleží, z jakého důvodu jste zůstali doma. Pokud Vám byla nařízena domácí karanténa, jste v podstatě na nemocenské a výdělečná činnost by byla nelegální. Pokud jste doma z důvodu toho, že Vám zaměstnavatel nepřiděluje práci (např. knihovny, zavřené obchody atp.), můžete například nastoupit na brigádu, případně se dokonce nechat zaměstnat i někde jinde.

Je nutné vzít v potaz to, že Váš současný zaměstnavatel zase někdy provoz rozjede. Pokud kvůli své nové brigádě nebude zvládat chodit do práce (či naopak), hrozí Vám samozřejmě nejen okamžité zrušení pracovního poměru, ale také případné sankce ze strany zaměstnavatele. Proto je dobré si vše předem domluvit a to nejlépe jak se stávajícím zaměstnavatelem, tak i novým.

Pokud nastoupíte do jiného zaměstnání, na smlouvu, či brigádně na dohodu, z právního hlediska jde o souběh zaměstnání, který upravuje zákon č. 262/2006 Sb.   Zákoník práce.

Existuje jedno omezení. Jedná se o případ, kdy uzavřete další pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, u něhož budete vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jste již zaměstnaní. Tedy pokud nový zaměstnavatel dělá to stejné, co zaměstnavatel stávající.

Podle § 304 odst. 1 Zákoníku práce je v tomto případě k výkonu výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož je zaměstnanec zaměstnaný, vyžadován předchozí písemný souhlas zaměstnavatele. V případě, že by souhlas nebyl udělen v předepsané (tj. písemné) formě, tak by byl neplatný. Také lze tento souhlas kdykoli odvolat. V překladu, pokud chcete vykonávat stejnou práci pro jiného zaměstnavatele a zároveň zůstat u starého, potřebujete písemné povolení stávajícího zaměstnavatele.

A jak je to v současné době se vstupní lékařskou prohlídkou? 

Tam, kde nebude možné před vznikem pracovního poměru po dobu trvání nouzového stavu provést vstupní prohlídku, může zaměstnanec vykonávat práci u svého nového zaměstnavatele na základě čestného prohlášení o své zdravotní způsobilosti k vykonávané práci.

Čestné prohlášení může nahradit také vydání zdravotního průkazu, který se vydává například pro činnosti spojené s výrobou či distribucí potravin

Čestné prohlášení by mělo být datováno nejpozději k okamžiku vzniku pracovního poměru.

Vzor “Čestného prohlášení” lze nalézt v usnesení vlády ČR č. 214/2020

Pokud byste se chtěli zeptat na další podrobnosti k souběhu zaměstnání, obraťte se na nás.

Co se týče náhrady mzdy ve Vašem stávajícím zaměstnání, můžete si přečíst náš starší článek www.agapo.cz/nahrada-mzdy

Pokud jste ve Vašem současném zaměstnání podepsali na začátku letošního roku Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti “růžový formulář”, pak u zaměstnavatele, kde budete mít brigádu, již toto prohlášení nebudete podepisovat a odměna z brigády bude zdaněna 15% srážkovou daní nebo zálohou na daň z příjmu ve stejné výši záleží na typu smlouvy a výši výdělku. Ve druhém případě pak bude nutné podávat daňové přiznání. Více informací o zálohách či srážkách Vám podají na mzdové účtárně.

 

Zdroje:

www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#f3055410

www.socr.cz/clanek/usneseni-vlady-ze-dne-15-3-2020-c-214-o-prijeti-krizoveho-opatreni

Holler Box