OSVČ a koronavirus II.

25 000 Kč pro OSVČ

Jde o jednorázový příspěvek na období od 12. března do konce dubna, který nahrazuje dříve uvažovaných 15 000 Kč měsíčně. Tento program spravuje finanční správa. Příslušný formulář a podrobný návod k podání naleznete na:
www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687

Požádat je možno formou e-mailu, datovou schránkou, máte-li elektronický podpis tak i prostřednictvím technického zařízení správce daně, dále pak poštou nebo osobně na místně příslušném finančním úřadu. Podání bez datové schránky či elektronicky ověřeného podpisu vyžaduje vytištění vyplněného formuláře a podpis, pro podání e-mailem stačí formulář oskenovat, případně nafotit, a poslat jako přílohu e-mailu. 

Příspěvek má několik jasných pravidel je pro ty OSVČ, kteří mají svoji činnost jako hlavní. Pro vedlejší činnost je pak podmínkou příspěvku to, že při podnikání zároveň pobíráte důchod (invalidní nebo starobní), případně jste na mateřské či rodičovské, anebo pečujete o jinou fyzickou osobu (příspěvek na péči). Dále studenti, kteří si jako OSVČ přivydělávají, OSVČ, kteří si přivydělávají formou DPP či DPČ, ve zkratce jde téměř o všechny OSVČ, výjimku tvoří osoby, které jsou při své živnosti v zaměstnaneckém poměru a zaměstnavatel za ně odvádí sociální a zdravotní pojištění. Je možné pobírat příspěvek i s pozastavenou živností, pokud jste tak učinili až po 31. srpnu 2019. Pokud nyní pobíráte dávky hmotné nouze nebo podporu v nezaměstnanosti, bude Vám příspěvek vyplacen pouze za období, kdy danou podporu nečerpáte – ve výši 500 korun na den. 

Také je určen především pro ty, jejichž podnikání je částečně nebo úplně omezeno v důsledku krizových opatření, a to například i kvůli tomu, že jste museli zůstat doma a pečovat o dítě. Toto se dokládá pouze čestným prohlášením, nicméně je možné, že v budoucnu budou probíhat kontroly – jakým způsobem zatím není jasné.

Více informací a další odpovědi:
www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

Evidence na úřadu práce

V předchozím příspěvku věnujícím se OSVČ jsme popsali postup, jak se evidovat na ÚP. Tento postup nyní doznal jedné změny – nemusíte se po dobu nouzového stavu evidovat na ÚP v místě trvalého bydliště, nyní to lze kdekoliv.

Program COVID-II

Jde o nástupce programu COVID-I, který měl spodní hranici úvěru 500 tisíc korun. Program COVID-II více cílí na drobné podnikatele. Jedná se o program, který umožňuje a usnadňuje čerpání úvěrů u běžných komerčních bank v částkách od 10 tisíc do 15 milionů korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka přitom bude ručit do 80 % výše úvěru a přispívat na placení úroků. První kolo již bylo ukončeno, další  žádosti bude možné podávat od 20. dubna.

Informace o tom, na co vše lze úvěry použít a potřebné formuláře k nalezení na:
www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii

Náhrada škod, ušlý zisk

Pokud Vám v souvislosti s vládními opatřeními přímo vznikla škoda (např. zkažené jídlo v restauraci), popřípadě doufáte v náhradu ušlého zisku, velice pravděpodobně se žádné kompenzace nedočkáte. Krizový zákon, podle kterého byl nouzový stav nejdříve vyhlášen, s tímto sice počítá (§ 36 krizového zákona), avšak následně byla opatření přesunuta do působnosti zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda ale nepočítala s náhradou škod ani v jednom případě. Je možné toto zkusit soudní cestou, možnost je ale mizivá.

Splátky úvěrů a hypoték

Nový zákon umožňuje odklad splácení úvěrů a hypoték až na 6 měsíců. Jednotlivcům umožňuje odklad splácení jistiny i úroků, Firmy mohou odložit splácení jistiny, avšak úroky musí platit dále. V obou případech však banka dále počítá úrok ze zbývající částky. Ve finále proto kvůli případnému odkladu zaplatíte více. Některé banky toto umožňují už déle, často není třeba ani dokládat skutečnost, že se v souvislosti s nouzovými opatřeními zhoršila Vaše finanční situace. U některých Vám také nebudou za prodlouženou dobu splácení počítat další úroky, u jiných ale ano. Pokud tedy splácíte úvěr či hypotéku, doporučujeme obrátit se přímo na Vaši banku s žádostí o odklad a zeptat se na podmínky.

Více informací a užitečné zdroje:

www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/#danove_ulevy

www.komora.cz/koronavirus/

www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info

www.cssz.cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi

www.podnikatel.cz/texty/koronavirus-a-osvc/?fbclid=IwAR3ouQj6cGlUrtjBO-JQvSAan9duSm3fe6BSeBrobl8JffggdRuhLLv8O_g#h20-0

www.podnikatel.cz/clanky/25-000-kc-pro-osvc-prispevek-kompenzacni-bonus-e-mail-osetrovne-osvc/?fbclid=IwAR01QZ_5OTitPsukjZuKL5PIabFjo1B-O9FucfJThGg5Cs7Z2FuVu0WzyJc

www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Holler Box